អំពីពលករជំនាញ

តើពលករជំនាញពិសេសជាអ្វី?

នៅពេលដែលច្បាប់គ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសថ្មីត្រូវបានអនុវត្តនៅ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៩ លិខិតស្នាក់នៅនឹងត្រូវធ្វើសារជាថ្មី។

ដោយមានផលលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងនឹងរក្សាធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញទៅតាមប្រភេទការងារ លិខិតស្នាក់នៅសំរាប់ធនធានមនុស្សដែលជាជនជាតិបរទេសត្រូវបានបង្កើតឡើង។

កាលពីថ្ងៃទី ០២ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៨ តាមរយៈការប្រជុំសម្រេចរបស់គណរដ្ឋមន្ត្រី នៅដើមឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលគ្រងទទួលធនធានមនុស្សដែលជាជនជាតិបរទេសចំនួន ៤ម៉ឺននាក់ ហើយជាបន្ទាប់មានគម្រោងទទួលជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានចំនួន ៣៤ម៉ឺននាក់។

ភាពខុសគ្នារវាងកម្មវិធីពលករជំនាញ និង សិក្ខាកាម

ប្រហែលជាមានអ្នកឆ្ងល់ថា តើមានអ្វីខុសគ្នាទៅនឹងសិក្ខាកាមហាត់ការ? តើមានអ្វីកែរប្រែរ?

សិក្ខាកាមហាត់ការគឺជាប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងចំណេះដឹងទៅពលករបរទេស ដែលជប៉ុនបានដើរតួរនាទីជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ ហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសអោយស្របទៅនឹងសហគមអន្តរជាតិ ប្រទេសជប៉ុនមានគោលបំណងក្នុងការសហប្រតិបត្តិការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សក្នុងសហគមអន្តរជាតិដោយរាប់រងក្នុងការបញ្ជូនជំនាញ បច្ចេកទេស និងចំណេះដឹងទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ បច្ចេកទេស និង ចំណេះដឹងទៅពលករបរទេសដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន

ដកស្រង់ចេញពីៈ គេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និង សុខមាលភាពសង្គម

ក្នុងគោលបំណងអោយពលករដែលត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលនាំយកបច្ចេកទេសពីប្រទេសជប៉ុនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតដែលជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ចកិច្ចរបស់ខ្លួន ពលករដែលធ្វើការនៅអារហារដ្ឋាន និង រោងចក្រសាមញ្ញមិនត្រូវបានទទួលឡើយ។

ចំពោះកម្មវិធីពលករជំនាញ ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រង និងរក្សាកុំអោយមានកង្វះធនធានមនុស្សទៅតាមជំនាញក្នុងវិស័យការងាររបស់ជប៉ុន ពលករធម្មតាត្រូវបានទទួលយក ហើយគ្រង់គ្រងតាមរយៈការចេញលិខិតស្នាក់នៅទៅតាមជំនាញ។

ដូច្ឆេះហើយ លិខិតស្នាក់នៅរបស់ពលករជំនាញ និង សិក្ខាកាមហាត់ការគឺអាចនិយាយបានថាខុសគ្នាទាំងស្រុង

ប្រភេទការងារ ដែលអាចទទួលយក

ប្រភេទការងារដែលអាចទទួលយកមានដូចខាងក្រោម៖

・វិស័យសំណង់

・ឧស្សាហកម្មធ្វើកប៉ាល់ និង គ្រឿងបំលាស់

・ការងារថែទាំ

・ការងារកន្លែងស្នាក់នៅ

・វិស័យអាកាសចរ (រៀបចំទីលានយន្តហោះចុះចត ជួសជុលនិងថែទាំយន្តហោះ)

・ជួសជុលនិង ថែទាំរថយន្ត

・ការងារផលិតគ្រឿងអគ្គីសនី និង អេឡិចត្រូនិច

・ការងារកសិកម្ម

・ការងារនេសាទ

・សំអាតអគារ

・ផលិតគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ(រួមបញ្ចូលទាំងផលិតផលជលផលផងដែរ)

・ការងារផ្គត់ផ្គង់អារងារក្រៅផ្ទះ

・ឧស្សាហកម្មដែក(ស្លរដែកជាដើម)

・ គ្រោងជ្រើសរើសការងារផលិត គ្រឿងចក្រឧស្សាហកម្មដល់ទៅ ១៤ ប្រភេទការងារ

ពលករជំនាញពិសេស លេខ១

នៅក្នុងកម្មវិធីពលករជំនាញត្រូវបានចែកចេញជា លេខ១ និង លេខ២

ពេលករជំនាញ លេខ១

កម្រិតជំនាញៈ ដោយសាតែតម្រូវអោយយកទៅធ្វើការតាមជំនាញដែលបានជ្រើសរើសភ្លាមៗ បេក្ខជនតម្រូវអោយមានចំណេះដឹងអំពីការងារ និង មានបទពិសោធន៍។

សមត្ថភាពភាសាជប៉ុនៈ តម្រូវអោយចេះភាសាជប៉ុនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃបាន ដោយមិនមានបញ្ហាក្នុងការរស់នៅ។

អ្នកដែលបានបញ្ចប់វគ្គហាត់ការបច្ចេកទេស(អ្នកដែលបានធ្វើការវគ្គហាត់ការរយៈពេល ៣ឆ្នាំ) ការប្រឡងត្រូវបានលើកលែង។

រយៈពេលដែលអាចស្នាក់នៅបានៈ យ៉ាងយូរ ៥ឆ្នាំ

ការផ្លាស់ទៅវគ្គពលករជំនាញលេខ២. បក្ខជនអាចប្តូរទៅវគ្គពលករជំនាញលេខ ២បាន ដោយប្រលងជាប់នូវកម្មវិធីប្រលងមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការងារ។

(ការងារសំណង់, ធ្វើកប៉ាល់, ផលិតគ្រឿងបំលាស់កប៉ាល់)

វគ្គពលករជំនាញ លេខ២

ពន្យល់បន្តអំពីវគ្គពលករជំនាញ លេខ ២

កំរិតជំនាញៈ មានជំនាញ និងបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ការងារដែលត្រូវបានជ្រើសរើស។

រយៈពេលដែលអាចរស់នៅបានយូរបំផុតៈ មិនមានការកំណត់អតិបរមានៃការស្នាក់នៅទេ។

ការនាំគ្រូសារទៅជាមួយៈ កំពុងពិចារណា

ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត រយៈពេលអតិបរមានៃការស្នាក់នៅមិនត្រូវបានកំណត់ បើអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌបានអាចទទួលបានសិទ្ធស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍។

បែបបទនៃការទទួលអោយធ្វើការ និង លក្ខខណ្ឌការងារ

ជាមូលដ្ឋានទម្រង់នៃការទទួលអោយធ្វើការគឺតាមរយៈក្រុមហ៊ុន ឬអង្គភាពការងារផ្ទាល់ ប៉ុន្តែតាមប្រភេទឧស្សាហកម្មខ្លះអាចធ្វើតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបញ្ជូន។

ចំពោះលក្ខខណ្ឌការងារ គឺដូចទៅនឹងប្រព័ន្ធការងារដ៏ទៃដែរ ប្រាក់ខែ ឬប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ត្រូវមានស្តង់ដាស្មើរ ឬលើសជនជាតិជប៉ុន។

ចំពោះពលករជំនាញ ការជួយគំាទ្រទៅលើសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ការរស់នៅក្នុងសង្គមគឺក្រុមហ៊ុនដែលទទួលអោយធ្វើការ និង អង្គភាពដែលជំនួញក្នុងការចុះឈ្មោះជាអ្នកជួយជាចំបង។

ហើយថាតើ ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលពលករអោយធ្វើការ និង អង្គភាពជំនួយការចុះឈ្មោះមានតួនាទីបែបណា យើងធ្វើការពន្យល់ជូនដូចតទៅ៖

ក្រុមហ៊ុនទទួលពលករ

អនុវត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលទទួល និងចុះកុងត្រាការងារដោយផ្ទាល់ជាមួយជនជាតិបរទេសអោយចូលធ្វើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបុគ្គលិក ក្រៅពីប្រព័ន្ធសុខមាលភាពសង្គម ដូចជាធានារាប់រងសុខភាពជាដើមដែលត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ពលករ ក្រុមហ៊ុនតម្រូវអោយមានគម្រោងជំនួយសមរម្យមួយដែលអាចទទួលយកបាន។

តើគំរោងជំនួយទំាងនោះមានអ្វីខ្លះ?

・ផ្តលការណែនាំមុនចូលមកដល់ប្រទេសជប៉ូន

・ជួយចាត់ចែងលំនៅស្ថានស្នាក់នៅរបស់ពលករបរទេស

・ផ្តល់ការណែនាំពេលដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសជប៉ុន

・ផ្តល់ជំនួយក្នុងការសិក្សាភាសាជប៉ុនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ

・ឆ្លើយតបទៅនឹងការសុំប្រឹក្សា និង ការប្តឹងតវ៉ាពីជនបរទេសទាំងនោះ

・ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីនីតិវិធីរដ្ឋបាលផ្សេងៗ

・ជំនួយការពេលត្រូវផ្លាស់ប្តូរការងារ ដែលមិនមែនជាចេតនារបស់សាមីខ្លួន។

・ផ្សេងៗ

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានតម្រូវអោយរៀបចំ និង អនុវត្តនូវផែនការដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

អង្គភាពដែលអាចរៀបចំ និង អនុវត្តផែនការនេះជំនួសក្រុមហ៊ុនបានគឺក្រុមហ៊ុនជំនួយការចុះឈ្មោះ។ មានការពន្យល់នូវទំព័របន្ទាប់។

អង្គភាព ឬក្រុមហ៊ុនជំនួយចុះឈ្មោះ

អង្គភាពដែលអាចបង្កើតផែនការជំនួយ និង អនុវត្តន៍ផែនការជំនួសក្រុមហ៊ុនសមីបាន គឺក្រុមហ៊ុនជំនួយការចុះឈ្មោះ។

ក្រុមដែលអាចក្លាយជាអ្នកជំនួយការចុះឈ្មោះមានដូចជា ភ្នាក់ងារសុខមាលភាព និងសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន សមាគមអាជីវកម្ម និង និតិបគ្គុលជាដើម ដែលរៀបចំឡើងដោយប្រព័ន្ធសុខមាលភាពសង្គម។

ដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ជាភ្នាក់ងារសុខមាលភាពផង ជាអ្នកជំនាញចុះឈ្មោះផង យើងខ្ញុំផ្តល់សេវាកម្មទាំងចុះឈ្មោះ និង សេវាជំនួយផង។